हाम्रो सेवा

हामीसँग अनुसन्धान कर्मचारी र डिजाइनर कम्तिमा 10 कर्मचारीहरू छन्, उनीहरूले तपाइँको लागि पूर्व-बिक्रीको काम गर्नेछन्, र उत्पादनको क्रममा लगभग 10 प्रोजेक्ट इन्जिनियरहरू छन्, हामीसँग सेल्सम्यान सहित 12 कर्मचारीहरू सहितको फोरजिन ट्रेड डेप छ, तिनीहरू धाराप्रवाह अंग्रेजी बोल्न सक्छन्। राम्रो संचारको लागि, ढुवानी अघि, हाम्रो कागजात कर्मचारी पेशेवर हो, कुनै पनि प्रश्न हामी तपाईंको लागि समाधान गर्न सक्छौं।